Qi-Teraapiad

Qigong

ehk hingusharjutused

Qigong (氣功) on tervist hoidev, taastav ja parandav liikumissüsteem, mille juured asuvad sügaval Hiina filosoofias ja meditsiinis. Qigong kombineerib erinevaid füüsilisi ja hingamisharjutusi ning meditatiivseid meeleharjutusi.

Hinguse (qi 氣) mõiste läbistab ja seob kogu Hiina filosoofiat ja kultuuri. Filosoofiline käsitlus ühest algsest eristamatust hingusest on tuhandeid aastaid vana. QI’d peetakse väeks, mis on kõige sünni, olemasolu, muutumise ja hävimise aluseks. Qi täidab ja läbistab ühelt poolt kogu universumit, teiselt poolt tähistab qi kõikide olendite ja inimese sisemist väge, elujõudu ja elu andvat ning hoidvat substantsi. Kaasaegses lääne terminoloogias tõlgitakse qi selles kontekstis sageli energiaks.

Hiina meditsiinis esineb qi inimeses materiaalsena ja mittemateriaalsena, nii keha kudede ja vedelikena kui ka vaimsete omaduste, tunnete ja teadvusena. Qi takistumatu voolamine meridiaanides tagab hea tervise ja pika eluea. Kuid keskkond, elukombed ja harjumused ning välised mõjurid võivad qi tasakaalu ja seega inimese tervist oluliselt mõjutada.

Hiina sõna gong (功) tähistab õppimist või treenimist, mis nõuab palju jõudu, aega ja pühendumist. Qigong on qi meisterlik kasutamine, mille saavutamiseks on panustatud rohkelt aega ja jõudu.

Qigong’i praktiseerimine õpetab keskendumist, kindlameelsust ja tugevdab tahtejõudu. Enamasti väidetakse, et qigong’i tegelikku mõju on võimalik tajuda alles siis, kui on igapäevaselt harjutatud vähemalt 100 päeva järjest. Kuigi parim tulemus saavutatakse igapäevase harjutamisega, on levinud veendumus: ka vahel harjutamine on parem kui mitteharjutamine.

QIGONGIST ÜLDISELT 

Qigong’i vorme on väga palju. Kõige üldisemalt jaotatakse need eesmärgi järgi suurematesse kategooriatesse. Eesmärgid võivad kohati kattuda, kõigi kategooriate puhul olulisel kohal tervise hoidmine.

Religioosse qigong’i; alkeemilise qigong’i – neidan(gong’i) ja waidan(gong’i) – ja nn õpetlaste qigong’i keskseks eesmärgiks on valgustumine ja spirituaalne või ka füüsiline surematus ning nende peamisteks praktikateks on istuv meditatsioon ja sisemised visualiseerimise praktikad.

Niinimetatud sõdalase qigong’i (ingl. martial qigong) ehk võitluskunsti sugemetega qigong’i eesmärgiks on jõu, vastupidavuse ning osavuse suurendamine ja võitlusoskuste lihvimine. Väga palju tehakse keerulisi füüsilisi harjutusi tasakaalu ja osavuse parandamiseks.

Tervise-qigong’i ja meditsiinilise qigong’i keskmes on tervise hoidmine ja parandamine, eluea pikendamine ja haiguste ravi. Kombineeritakse nii vaimseid, meditatiivseid kui füüsilisi harjutus ning hingamispraktikaid.

MEDITSIINILINE QIGONG  

Põhimõtteliselt võib öelda, et igasugune qigong on oma olemuselt tervist tugevdav. Näiteks on teada, et aeglased harjutused ning meele rahunemine alandavad vererõhku ja stressitaset jms. Termin meditsiiniline qigong võeti kasutusele üsna hiljuti (20. saj), et teha vahet tervise-qigong'il (ingl. health qigong) ehk Hiina tervisevõimlemisel ning ravimiseks kasutataval meditsiinilisel qigong’il ning selle teraapiatel ja praktikatel (ingl. medical qigong (treatments and therapies).  

Eestis õpetatavad vormid kuuluvad peamiselt tervise-qigong’i ehk tervisevõimlemise harusse (nt sellised stiilid nagu Yi Jin Jing, Wu Qin Xi, Liu Zi Jue, Ba Duan Jin and Shi'er Duan Jin). Enamasti on tegemist grupis treenimisega, kus peamine rõhk on tervise hoidmisel ja tasakaalustamisel ning üldise füüsilise ja mentaalse heaolu saavutamisel.

Meditsiinilist qigong’i või nn teraapilist qigong’i kasutatakse spetsiifilisemalt haiguste ennetamiseks ja raviks. Need harjutused ja harjutuste seeriad on tuhandete aastate jooksul Hiina meditsiini arstide poolt välja töötatud ja neid on pikalt kasutatud praktilises teraapilises töös. Koos kogenud qigong’i terapeudiga on võimalik keskenduda kindlate haigusseisundite ravimisele, kuna teatud harjutused suurendavad kindlate organite ja meridiaanide energia- ja verevarustust. Terapeut aitab valida õige intensiivsuse ning koos saab keskenduda kas yin- või yang-stiilis lähenemisele sõltuvalt praktiseerija tervislikust seisundist ja vajadustest. Tervendavate harjutustega on võimalik tasakaalustada ebastabiilset qi’d ja vähendada valu. Harjutused ja spetsiifilised meditatsioonid aitavad tugevdada keha isetervendavat väge. 

Medistiinilise qigong’i puhul lähenetakse praktiseerijatele individuaalselt ja harjutusi tehes lähtutakse konkreetselt nende tervislikust seisundist. Qigong’i terapeut on võimeline liikumise järgi diagnoosima mitmeid terviseprobleeme. Samuti märkama liikumis- ja käitumisharjumusi, mis võivad kahjustada keha või meelt. Juhendaja aitab leida iga harjutuse puhul isikliku lähenemise, et tagada keha õige joondumine peamiste meridiaanide järgi. Koostöös õpetajaga leiab igaüks oma personaalse viisi harjutuste tegemiseks ning ühtlasi õpitakse harjutusi modifitseerima vastavalt tervislikule seisundile. Harjutused ja nende järjekord (intensiivsus, intensioon jms) lähtub konkreetsest grupist või indiviidist. Seda tüüpi ravivõimlemist praktiseeritakse Eestis vähe.

Loe lisaks: http://qi-teraapiad.voog.com/blogi/meditsiinilise-qigong-i-treeningud
http://qi-teraapiad.voog.com/blogi/mida-me-teeme-qigong-i-treeningutes